Logg inn:

Husmor eller pedagog?
Heidi larsen, Onsdag 1. januar 2014.

Så er det tid for formiddagsmat. Du er i gang på kjøkkenet, du tar frem det som skal brukes, du skjærer brød, du dekker bord. Ved bordet fortsetter du med å helle opp melk, hente det som mangler og smøre brødskivene til de miste. Gjør du dette av praktiske eller pedagogiske grunner? Er du husmor eller pedagog?

 

Lovverket taper

Barnehagelovens § 2 innledes med ”barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet”. Alle som jobber i barnehagen vet at det er lovverket som bestemmer innholdet i barnehagen. Altså hva vi skal jobbe med. Allikevel ser ut til at lovverket ofte taper. Konsekvensen av dette er at hverdagen i for stor grad styres av praktiske hensyn i stedet for pedagogiske valg. Vi skylder på dårlig tid, mange møter og dårlig bemanning.

  

Mens vi venter

Vi har den bemanningen vi har og vi må selvsagt jobbe for å sette fokus på at dette har betydning for kvaliteten i barnehagen. Men, mens vi venter på bedre bemanning er det da ikke en ide å la barna medvirke der de kan? I stedet for å servisere dem? Hvorfor innretter vi oss ikke på den bemanning vi har mens vi venter? Det er som å la være å sette inn tiltak omkring et barn som har det vanskelig, fordi man venter på utredning/spesialpedagog. Det er det vel ingen som gjør.

 

Måltidet som pedagogisk aktivitet

Barn lærer ved å gjenta ting gang på gang på gang. De prøver, feiler og prøver igjen. Helt til de kan det. Det gjelder ikke bare når det handler om å telle eller skrive sitt eget navn. Det gjelder i alle hverdagsaktiviteter. Om vi setter av tid nok og om alle barn inndras er måltidet en pedagogisk aktivitet som dekker alle fagområdene. Det handler jo ikke bare om å få mat i magen. Det handler om å bestemme hva som skal lages, hva som skal handles, om å lage maten, om å smake på nye ting, om å lære å dekke bordet, om å feie og rydde opp etter måltidet. Ja, måltidet har et enormt potensiale som læringsarena og dermed pedagogisk aktivitet.

 

Gjenoppdag måltidet

Dette er en oppfordring til å ta måltidet tilbake og gjøre det til den fantastiske pedagogiske aktivitet det kan være. Ta bort andre planlagte aktiviteter denne uka, og fyll den læring som skal skje inn i måltidet. Begynn tidlig, bruk den tid som trenges, nyt maten og roen sammen med barna.  

DIN KOMMENTAR
 
 
 
Heidi Larsen
Epost: heidilarsen@email.dk
Jeg er utdannet førskolelærer og har videreutdanning som familierådgiver og veileder. Jeg har arbeidet innenfor barnehageområdet i mer enn 20 år. Jeg har jobbet som pedagogisk leder, styrer og enhetsleder og barnehagesjef. Nå jobber jeg med kurs og veiledning. Hvis du vil vite mer om meg så følg denne lenken til min hjemmeside.
Om bloggen:
Jeg er opptatt av ledelse fordi jeg vet at ledelse betyr mye for kvaliteten i barnehagen. Synlige, tydelige og faglig opptatte ledere er med til å forsterke de ansatte i jobben med å bidra til at barn får en og oppvekst.
Antall visninger:
151000
Følg bloggen: