Logg inn:

Styrk lederen
Heidi larsen, Tirsdag 10. juli 2014.

Hvem har rett og plikt til å jobbe med sykefraværet i barnehagen? Ingen er vel uenige i, at dette ansvaret ligger hos lederen. Hvorfor er det da så lite fokus på lederskap i forhold til sykefravær?

 

Det er et konstant fokus på å få ned sykefraværet, særlig innenfor offentlig virksomhet. Det er bra og det er viktig. Sykefraværet har store konsekvenser både for felleskassen og for kvaliteten på de ytelser det offentlige gir. På tross av dette er det ingen tegn på at sykefraværet samlet sett er på vei ned.

 

Det kommer med jevne mellomrom glad-meldinger hvor enkelt virksomheter har knekket kurven og fått fraværet ned. Da henvises det ofte til en ny ”metode” som er tatt i bruk og som får æren for nedgangen. Hvis en metode får ned fraværet et sted, hva er det som gjør at det ikke virker alle steder? For det store bildet av sykefraværet er uendret og kanskje til og med på vei opp.

 

Ledelse er nøkkelen

Hva er det egentlig som skjer? Det brukes milliarder på denne jobbingen. NAV, arbeidsgivere og samfunnet samlet sett har blikket skarpt rettet mot denne innsatsen og allikevel virker det ikke.  Hva er det vi gjør feil? Jeg har ikke svaret, men undersøkelser peker på at ledelse har stor betydning i forhold til dette. PBL (private barnehagers landsforbund) offentliggjorde i fjor en undersøkelse som viste at ledelse var en av de viktigste faktorene i forhold til å få ned sykefraværet. Allikevel fokuseres det mest på de syke, på tilskudd og forskjellige prosjekter som skal komme utefra og løse problemet.

 

 Ledelse er nøkkelen - les intervju med Hanne Kvaløsæter 

 

Er vi redde?

Hvis det er riktig at godt lederskap er det som skal til for å knekke kurven burde vi da ikke sette fokus på dette? Eller blir det for personlig? Blir vi redde for å si at – din virksomhet har alt for høyt sykefravær = du gjør ikke jobben din som leder godt nok?

 

Kanskje er det fordi vi ikke gir noen ansvaret og redskapene, at vi ikke får bukt med det voksende sykefraværet? Kanskje er det fordi mange ledere administrerer mer enn de tar lederskap, at det ikke skjer noe? Min erfaring som leder for ledere er i hvert fall denne. Når det kom generelle oppfordringer til å sette i gang tiltak i forhold til sykefraværet så nikket alle, men lite skjedde. Når det kom konkrete og direkte oppfordring til den enkelte da begynte det å skje noe.

 

På tide å prøve noe nytt 

Kanskje vi skal prøve noe nytt og i mye større grad støtte og veilede den enkelte leder til å gjøre denne jobben. Kanskje kan vi knekke koden  å sette fokus på lederskap framfor å fortsette å snakke om de som er syke. Noe nytt må i hvert fall prøves.

Nytt barnehageår - nye vaner? Få tips her. 

 

DIN KOMMENTAR
 
 
 
Heidi Larsen
Epost: heidilarsen@email.dk
Jeg er utdannet førskolelærer og har videreutdanning som familierådgiver og veileder. Jeg har arbeidet innenfor barnehageområdet i mer enn 20 år. Jeg har jobbet som pedagogisk leder, styrer og enhetsleder og barnehagesjef. Nå jobber jeg med kurs og veiledning. Hvis du vil vite mer om meg så følg denne lenken til min hjemmeside.
Om bloggen:
Jeg er opptatt av ledelse fordi jeg vet at ledelse betyr mye for kvaliteten i barnehagen. Synlige, tydelige og faglig opptatte ledere er med til å forsterke de ansatte i jobben med å bidra til at barn får en og oppvekst.
Antall visninger:
153079
Følg bloggen: