Logg inn:

Sladder eller viktig tilbakemelding?
Heidi larsen, Fredag 23. januar 2014.

Mette kommer inn på kontoret og vil snakke med meg. Hun er kjempeirritert. Det fungerer dårlig på avdelingen, sier hun. Tone er aldri der hun skal være. Hun er hele tiden ute av avdelingen for å ordne det ene eller det andre. Mette orker ikke å være den eneste som er der for barna. Og det skaper mye uro i barnegruppa at Tone kommer og går hele tiden.

 - Du må snakke med henne, sier Mette. 

- Det vil jeg at du skal gjøre, svarer jeg. Hvis samarbeidet mellom dere skal ha en sjanse må du gi henne denne tilbakemeldingen selv.

Mette lover at hun vil snakke med Tone i løpet av uken. Når hun har gjort det vil hun komme og fortelle meg hvordan det gikk. Fredagen kommer og går uten at jeg ser noe til Mette. Mandag spør jeg henne. 

- Hva skjedde i forrige uke, fikk du snakket med Tone?

- Nei, jeg fikk ikke tid, men jeg skal nok gjøre det snart!

Sladder eller mulighet for utvikling

Du kjenner sikkert denne situasjonen. Sånne utfordringer oppstår når mennesker arbeider tett sammen. Vi irriterer hverandre, har forskjellige meninger om hvordan jobben skal utføres, eller vi har såkalt dårlig kjemi. Det er en naturlig del av å arbeide sammen med andre at det av og til oppstår konflikt og uenighet.

Vanskelig men nødvendig

Mette hadde ikke lyst til å snakke med Tone. Hun ville at jeg som leder skulle gjøre det. Men hva ville Mette lære av det? Og hva ville det bety for samarbeidet mellom Mette og Tone hvis jeg ble budbringer? Mette må si det selv, men hun behøver ikke gjøre det alene. At lederen er med i slike samtaler er en trygghet for begge parter. 

Det er vanskelig å snakke med andre om ting man ikke er fornøyd med. De fleste av oss har lite trening i dette. Men det er ingen vei utenom. Det må gjøres. Forestill deg at dine kollegaer snakker om deg fordi de syntes du gjør en dårlig jobb, uten å si det til deg. Det ville jeg nødig oppleve, og jeg tror helle ikke andre ønsker å bli behandlet sånn.

Det ligger mye læring i disse klagene hvis de tas opp med rette vedkommende. Da er klagene med på å skape utvikling og godt arbeidsmiljø, men det krever at begge parter vet hva som foregår. Det er uprofesjonelt når klager blir til sladder i stedet for mulighet for utvikling.

Situasjonen fra begynnelsen av teksten kunne også slutte på denne måten:

- Du må snakke med henne, sier Mette til meg.

- Det må du selv gjøre, svarer jeg. Men jeg vil gjerne hjelpe deg. Vent her så henter jeg Tone og så får du det sagt med det samme.

Litt etter sitter vi alle tre overfor hverandre. Jeg innleder med å si til Tone at Mette har noe hun har bruk for å snakke med henne om. Og, at jeg er med fordi Mette synes det er vanskelig. Så overlater jeg ordet til Mette. Mette sier det hun har å si. Tone får mulighet for å svare. Sammen finner de frem til en løsning på problemet.

Det viste seg at Tone ble glad for at Mette gjorde henne oppmerksom på at hun skapte uro omkring seg. Hun sa, at hun visste at hun kunne være rastløs og at det ville være hjelpsomt hvis Mette fremover ville si det til henne hvis det skjedde igjen. Mette ble glad og overrasket over at Tone tok imot hennes tilbakemelding på denne måten. Hun oppdaget at hun faktisk hjalp sin kollega ved å ta saken opp med henne.

Gi alle en sjanse 

Hvis du den siste uken har lyttet til klager over andre bør du gjør noe med det. Ingen fortjener at andre snakker om dem uten å få vite det. For hvordan skal de da kunne rette det opp og gjøre en bedre jobb?  

DIN KOMMENTAR
 
 
 
Heidi Larsen
Epost: heidilarsen@email.dk
Jeg er utdannet førskolelærer og har videreutdanning som familierådgiver og veileder. Jeg har arbeidet innenfor barnehageområdet i mer enn 20 år. Jeg har jobbet som pedagogisk leder, styrer og enhetsleder og barnehagesjef. Nå jobber jeg med kurs og veiledning. Hvis du vil vite mer om meg så følg denne lenken til min hjemmeside.
Om bloggen:
Jeg er opptatt av ledelse fordi jeg vet at ledelse betyr mye for kvaliteten i barnehagen. Synlige, tydelige og faglig opptatte ledere er med til å forsterke de ansatte i jobben med å bidra til at barn får en og oppvekst.
Antall visninger:
153084
Følg bloggen: