Logg inn:

Realisme løser fraværsproblemene
Heidi larsen, Fredag 1. januar 2014.

 

Fraværet blant barnehageansatte er en konstant utfordring. Hver dag må planer endres, fordi noen ikke kommer på jobb. Hva med å akseptere at fravær er en del av hverdagen og planlegge ut fra denne erkjennelse. Altså planlegge hver dag minus en ansatt. Kan det gjøre i morgen mer forutsigbar?

For noe tid siden var jeg på studietur i Danmark. Også der sliter de med et forholdsvis høyt sykefravær i barnehagene. Ikke helt så voldsomt som det vi opplever i Norge. Dog så høyt at de også må begynne å tenke alternativt for å fastholde kvaliteten i det pedagogiske arbeidet.

En av de barnehagene vi besøkte hadde gjort et noe utradisjonelt tiltak for å fastholde den pedagogisk kvaliteten, på tross av sykefraværet. Ja, jeg sier på tross av sykefravær for tiltaket gikk ut på å forholde seg til det sykefraværet de hadde. De var simpelthen begynt å planlegge hverdagen som om det manglet en. Alle hverdagens aktiviteter og gjøremål var planlagt med minus en. Turer, måltid, påkledning – ja, alle daglige rutiner.

 

Pessimister eller realister?

Man kan si at de var pessimistiske som forventet fravær. Eller man kan si at de var realistiske og forholdt seg til en matematiske sannsynlighet. Uansett så forsvinner fravær jo ikke fordi man later som om det ikke eksisterer, eller tror at i morgen er alle på jobb. I denne barnehagen hadde de jobbet slik i et par år da vi besøkte dem. Sykefravær var ikke som man kunne frykte blitt høyere som resultat av denne måten å planlegge på. Tvert imot hadde de hatt en nedgang i fraværet. Kanskje fordi hverdagen var blitt mer forutsigbar, eller fordi det var mer sannsynlig at de fikk gjennomført det de hadde planlagt.

 

Mer flyt i hverdagen 

Fordelen ved å tenke og planlegge på denne måten hadde vært at barn og ansatte opplevde mer stabilitet i hverdagen. Færre aktiviteter ble avlyst og dagenes flyt ble ikke i samme grad som tidligere berørt når noen var fraværende. Og når alle var på jobb så opplevdes det som om ren luksus.

Med et sykefravær som ligger godt over 10% er det kanskje på tide å tenke annerledes. Hvis du er leder i en barnehage med mye fravær så sjekk ut hva dine ansatte tenker om denne måten planlegge på.

 

DIN KOMMENTAR
 
 
 
Heidi Larsen
Epost: heidilarsen@email.dk
Jeg er utdannet førskolelærer og har videreutdanning som familierådgiver og veileder. Jeg har arbeidet innenfor barnehageområdet i mer enn 20 år. Jeg har jobbet som pedagogisk leder, styrer og enhetsleder og barnehagesjef. Nå jobber jeg med kurs og veiledning. Hvis du vil vite mer om meg så følg denne lenken til min hjemmeside.
Om bloggen:
Jeg er opptatt av ledelse fordi jeg vet at ledelse betyr mye for kvaliteten i barnehagen. Synlige, tydelige og faglig opptatte ledere er med til å forsterke de ansatte i jobben med å bidra til at barn får en og oppvekst.
Antall visninger:
153077
Følg bloggen: