Logg inn:

Ledelse i desember - vaner eller barnegruppe?
Heidi Larsen, Onsdag 23. november 2014.

Nå er juleforberedelsene på full fart inn over oss. Desember er kanskje den travleste måneden i barnehagen, bortsett fra august. En av grunnene til dette kan være at årets jul er en reprise på forrige jul.

Som i fjor

Jeg vet ikke hvordan det er hos deg, men jeg vet at i noen barnehager er desember ofte en kopi av i fjor, av året før og året før det. Og det er jo litt rart, for barnegruppa er ikke den samme i år som i fjor? Det er kommet nye barn med andre behov enn de som gikk der i fjor. De som ikke er nye, er blitt eldre og sammensetningen av alder og kjønn kan ha endret seg.

Hva kjennetegner julen i den barnehagen du er styrer for? Skal alt være som det var i fjor? Eller har dere vurdert og reflektert over hvilke tradisjoner som passer i år – og hvilke som ikke gjør? Med utgangspunkt i årets barnegruppe?

Rammeplanen

Rammeplanen sier at barnehagens drift skal reflektere og speile barnegruppen. At alle barn har rett til å medvirke ut fra egen alder og utvikling. At hverdagen skal planlegges sammen med og ut fra de barn som går i barnehagen akkurat nå.

Ledelse i forkant av desember

Hvordan jobber du som leder for å sikre dette? Har du satt julen på saksliste til personalmøte? Ikke for å finne ut hvem som gjør hva, men for å finne ut hvilken jul som passer for de barna som er hos dere i år?

Har du stilt dine ansatte spørsmål som:

  • Hva er lurt i forhold til å lage julegaver ut fra denne barnegruppa – er de for små sånn at det blir de voksne som lager gavene?
  • Foreldre elsker Lucia, men blir det en hyggelig dag? Eller vet vi at det kommer det til å bli styr og stress fordi vi har mange urolige barn? Skal det eventuelt gjennomføres på lekeplassen?
  • Og juleavslutning med foreldre – hvordan blir det hyggelig med de barna vi har i nå?

Desember blir mer pedagogisk velfundert når den planlegges ut fra de barna dere har nå. Og så blir det mye hyggeligere for alle. God desember!

KOMMENTARER
Jeg er enig i at en skal reflektere over hva slags juleforberedelser en skal hvert år. Jeg ville allikevel ikke tatt utgangspunkt i dine eksempler på refleksjoner. Jeg mener at ingen barn er for små til å produsere julegaver, men det kan være vi voksne må tenke annerledes og ikke ha så høye krav- kanskje de yngste også kan mer enn det vi tror? Et ark med en tegnestrek kan rammes inn. Det behøver ikke være mer avansert enn det, mener jeg. Å lage julegaver skal være et tilbud til barna, ikke noe de MÅ gjøre. Blir Lucia feiringen styr og mas med urolige( slik vi opplever de)barn, eller blir Lucia styr og mas fordi vi voksne på forhånd har bestemt oss for det. Jeg håper aldri jeg hører på min arbeidsplass at vi skal avlyse Lucia pga "urolige" barn. Det ansvaret kan vi ikke legge på barn. slik kan vi ikke tenke om barn. Da er det heller vi voksne som må være tilstede rundt og for barna, og kanskje ha litt større toleranse for hva som er bråk, støy og urolige barn.
25.11.14
For meg dreier det meste seg om prosessen og voksenrollen. Tradisjoner er viktige for alle fordi det blant annet er med på å skape samhold, fellesskapsfølelse og identitet. Selvfølgelig skal endring i barnegruppe, alder, modning, kjønn være en del av alle pedagogiske vurderinger og valg som gjøres i en barnehage. Voksenrollen mener jeg er sentral også når det gjelder holdninger og verdier, derfor er det jo spennende å diskutere dette aspektet, noe som jeg for øvrig har opplevd: Er det greit at et barn sier NEI til å lage en "oppmerksomhet" eller "gave" til mamma eller pappa? Kanskje også barn kan gjøre "ting" av og som ikke bestandig er lystbetont (i utgangspunktet) for å glede andre? Bare noen tanker :)
27.11.14

Jeg leser ikke at Lucia skal avlyses. Jeg leser Luciafeiring blir, men på en annen måte enn i fjor. Jeg leser også at lederen oppfordrer oss til å tenke julegaveproduksjon på ett nivå de små mestrer - nettopp slik at produktet blir barnets. Jeg tror det er kjempeviktig at dette tas opp på personalmøtet før jul (for de av oss som er så heldige å fortsatt ha personalmøter), ha en gjennomgang av tradisjoner, ikke for å fjerne, men for å tilpasse årets barnegruppe.
26.11.14


Delta i diskusjonen
Heidi Larsen
Epost: heidilarsen@email.dk
Jeg er utdannet førskolelærer og har videreutdanning som familierådgiver og veileder. Jeg har arbeidet innenfor barnehageområdet i mer enn 20 år. Jeg har jobbet som pedagogisk leder, styrer og enhetsleder og barnehagesjef. Nå jobber jeg med kurs og veiledning. Hvis du vil vite mer om meg så følg denne lenken til min hjemmeside.
Om bloggen:
Jeg er opptatt av ledelse fordi jeg vet at ledelse betyr mye for kvaliteten i barnehagen. Synlige, tydelige og faglig opptatte ledere er med til å forsterke de ansatte i jobben med å bidra til at barn får en og oppvekst.
Antall visninger:
153081
Følg bloggen: