Logg inn:

Møte eller kaffeslabberas?
Heidi larsen, Fredag 29. oktober 2014.

Har du prøvd det? Lange møter med mye snakk og lite utkomme. Møter uten saksliste og uten referat. Tid som føles bortkastet. Tid du kunne brukt bedre ute sammen med dem du er der for. Mange barnehageansatte sier de har det travelt. De opplever frustrasjon fordi de ikke når det de burde i forhold til barna. Dette er et stressmoment som lett skaper uro og dårlig arbeidsmiljø for både barn og voksne. Allikevel er det langt mellom ideer til tiltak som kan bedre situasjonen. Et sted hvor man med letthet kan hente tid er ved å skjære ned på antall møter og tidsbruk på de som blir igjen.

Tidstyven

Det går mye tid til møter. Særlig ledere og pedagoger bruker mye tid på møter og planlegging. Det holdes avdelingsmøter, fagmøter, ledermøter, personalmøter og det avholdes planleggingstid. Alle vet at den største tidstyven i barnehagehverdagen er møter. Dette er sikkert ikke et særlig barnehagefenomen. At det brukes mye tid på møter og at møtetiden ikke utnyttes godt nok er dessverre et utbredt fenomen. Hvis vi ikke kan unnvære alle disse møtene så må vi i hvert fall sørge for at de er effektive, og at det kommer noe ut av dem som kommer barna til gode. For å få til dette må det være struktur på alle møter. Det er dessverre sånn at møter med dem vi jobber tettest på ofte er de mest ustrukturerte og de som ledes dårligst. Vi har så mye å snakke om, vi kjenner hverandre så godt og hvem har lyst til å være den sure som ødelegger den gode stemningen ved å stramme opp?

Hva skal møtetiden brukes til?

Mange møter gjennomføres uten at det ligger en saksliste. Alle tar med seg saker de ønsker å ta opp og så begynner man i en ende. På denne måten er det ikke alltid at man når det viktigste. Ikke fordi man ikke vil, men simpelthen fordi ingen har tatt ledelsen og prioritert hva tiden skal bruks til. Sånn at det viktigste tas først. Sakslisten ble ikke bare oppfunnet for at møtedeltakerne skal være informert om innholdet i møtet og sånn at de kan komme forbedret. Den har en annen og minst like viktig funksjon. Nemlig å sørge for at det før møtet begynner, er prioritert og truffet valg om hva det er viktigst å bruke møtetiden på. Derfor er det også viktig at sakslisten utformes av lederen. Sånn at lederen er garant for at den tilmålte tid brukes på det som er aller viktigst. Nemlig det som peker mot våre brukere – barna.

Hva ble vi enige om?

Når sakslista er velgjennomtenkt er det lett å skrive referat. For referat bør også være en selvfølge. Ikke et langt referat med alt om hva alle sa og mente. Referatet skrives nemlig ikke primært for de som ikke er tilsted. Nei, referatet er en huskeliste. Sånn at både de som var med på møtet og de som ikke var, vet hva som ble bestemt. Og hvem som har ansvaret for å gjennomføre det som ble besluttet. Det er altså kun beslutninger som er viktige å få med. Diskusjonspunkter kan allikevel ikke refereres. Og uansett så er det jo det som kommer ut av diskusjonen som er viktig å huske etterpå, ikke sant? Derfor er det smart å bruke sakslista som referat. Da er referatet jo nesten ferdig før du er begynt å skrive det. Det er bare å tilføye i sakslista hva som ble besluttet og hvem som skal gjennomføre. Så er referatet fiks ferdig samtidig med møtet. 

Tidligere blogginlegg 

KOMMENTARER
Uhyre trist hvis dette er standarden i barnehagene. Jeg kjenner meg overhode ikke igjen i beskrivelsen.
30.10.14
Den ene timen i uken vi har ped.leder møte har vi sakslister og skriver referat som alle på hver enkelt skal signere på for å være sikker på at det blir lest.
Jeg bruker planleggingtiden min på usle fire timer  i uken til å legge opp pedagogiske opplegg som jeg dokumenterer underveis både til styrer, foreldre og ansatte. Likevell kommer jeg ikke i mål, neste uke har jeg foreldre samtaler og gjett hva jeg skal bruke helgen min på å forberede.
Jeg samarbeider med andre etater som forventer nøye og detaljerte rapporter fra enkeltbarn og forløp i pedagogiske opplegg.
De møtene jeg har sammen med andre pedagoger er ett kjærkomment tilskudd der jeg ((om det blir tid) kan diskutere problemstillinger jeg møter i min barnehage hverdag.
 
Takket være slike blogginnlegg som kommer her fra en som i tillegg skal være på innsiden av profesjonen blir jeg kalt "tante" av enkelte foreldre og får nedsettende kommentarer fra andre som har like lang utdannelse men høyere status.
 
Så takk til deg. Håper du får fremmet din sak og ikke minst fremmet ditt eget firma. 

31.10.14

Kjenner meg heller ikke igjen i beskrivelsen. Hos oss har alle møter en saksliste, og den er en utarbeidet mal, som sikrer at alle elementer i møtet blir ivaretatt. Det skrives referat, og som Heidi her sier, er alltid sakslista grunnlaget for referatet. Fyll inn vedtakene, så er referatet klart :-)
30.10.14

Det er frustrerende at de som skal vere godt kjent med proffesjonen, også er de som underbygger og forer myten om at barnehagetilsette er kaffidrikkende slarvekoner... Ille. De fleste som jobber i barnehage vet at det ikkje er tid til å sitte i møter og dvele ved saker dersom det ikkje er noe konkret men skal ta opp. Man må ha saklister, og referat for de som ikke er tilstede. På avdelings, og leiermøter er det så enkelt at dersom den som har ansvar for møtet ikke har noe på saklisten sin. Ja så blir det heller ikkje noe møte ... Enig med Breivik, her er det noen som prøver å selge kurs om møtevirksomhet.. For dette er heller ikke min hverdag...
24.02.15

Dette er ikke virkeligheten hos oss. Vi har til tider hatt en utpekt til å være "viddevakt" under møtet. Denne skal si ifra hvis man begynner å bevege seg langt utenfor det saken gjelder. Saksliste på forhånd og referat som legges ut slik at alle grupper kan se hva vi har vedtatt.
 

21.09.18

Det her er ikke beskrivende for min arbeidsplass som er på en enhet bestående av tre hus med nærmere 60 ansatte. Med den størrelse blir det en del møter, men disse er høyst nødvendig. Møtene og organisasjonen som sådan er meget godt drevet. For meg virker det som artikkelforfatter ikke har særlig god kunnskap om barnehagenorge. Møter er heller ikke min tidstyv i hverdagen.
04.11.14


Delta i diskusjonen
Heidi Larsen
Epost: heidilarsen@email.dk
Jeg er utdannet førskolelærer og har videreutdanning som familierådgiver og veileder. Jeg har arbeidet innenfor barnehageområdet i mer enn 20 år. Jeg har jobbet som pedagogisk leder, styrer og enhetsleder og barnehagesjef. Nå jobber jeg med kurs og veiledning. Hvis du vil vite mer om meg så følg denne lenken til min hjemmeside.
Om bloggen:
Jeg er opptatt av ledelse fordi jeg vet at ledelse betyr mye for kvaliteten i barnehagen. Synlige, tydelige og faglig opptatte ledere er med til å forsterke de ansatte i jobben med å bidra til at barn får en og oppvekst.
Antall visninger:
153087
Følg bloggen: